AMA Studier

Resultaten dokumenterade i oberoende studier

Adonia AMA Laboratories (USA)

Så här gick testerna till: Testerna genomfördes av ansedda AMA Laboratories (USA). AMA Labs är ett av de mest respekterade laboratorierna som genomför vetenskapliga och oberoende tester i kosmetik-branschen. Samtliga tester övervakas och analyseras av doktorer (dermatologer) som mäter och avläser resultaten före och efter testen enligt en medicinsk standard för att kunna styrka dokumentationen (bl a med hjälp av före- och efter-bilder). Testgruppen bestod av frivilliga kvinnor mellan 26 och 57 år.

Ledande dermatolog rekommenderar Adonia LegTone Serum

Dr. Mark Binette

”Som läkare och aktiv medlem i ansedda organisationen ’Age Management Medical Group’ är jag övertygad om att Adonia LegTone Serum hör till framtiden inom kosmetiska cellulitbehandlingar. De oberoende testerna är banbrytande och visar att produkten verkligen fungerar.”

Dr. Mark Binette, Dermatolog

Nobelpris gav förutsättningar för att skapa en unik formel.

Adonia LegTone Serum stimulerar huden på ett naturligt sätt. Våra biokemister har skapat en hudkräm efter medicinska rön från Nobelpristagarna i medicin 2012 (upptäckten att stamceller kan omprogrammeras). Den unika kompositionen av organiska ingredienser bygger på vetenskapen inom växtbaserad stamcellsteknologi och resultatet är banbrytande, vilket också styrks i den oberoende studien ovan.

Resultaten i korthet:

I test #1 applicerades Adonia LegTone Serum på det ena benet av respektive deltagare (se bild-dokumentation här).

  1. Test #1 analyserades efter nio minuter och gav följande resultat: I genomsnitt 47% reducering av synliga celluliter. Som max uppnåddes en 67-procentig reducering hos en deltagare.

  1. I test #2 analyserades deltagarna efter 6 veckors daglig användning (applicering morgon och kväll) och det gav: I genomsnitt 71,4% reducering av synliga celluliter och 1,5 cm mindre omkrets på låren.

Diagram testresultat Adonia LegTone Serum